Tuesday, February 5, 2019

Al-Imran Ayat 105

4.3.105
Juz:
4,Surah:3. 
Surah 3, Ayat 105:

.

Ringkasan tafsir;

Setelah penerangan yang jelas pada ayat diatas (4.3.104), Allah memberi amaran dan menyuruh orang mukmin supaya menyeru kepada kebaikan dan janganlah bercerai-berai bertelingkah didalam agama (dikalangan antara mazahab).

Janganlah umat Islam mengambil contoh yang buruk dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang bertelingkah tentang kitab masing-masing dan bermusuhan diantara mereka mengikut hawa nafsu mereka masing-masing, walaupun setelah datang kepada mereka keterangan dan hujah-hujah yang jelas nyata tentang hukum, tetapi mereka tetap juga menyalahinya dan engkar. Mereka ini adalah dari golongan yang akam mendapat seksa yang besar didunia dan diakhirat. 

.
[previous] [next] [home] 


.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
4, Surah3 
Terjemahan,
101~110,
[GS]   https://sites.google.com/site/hartasepencarian/3-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8