Sunday, November 18, 2018

Al-Imran Ayat 4

3.3.4.
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 4:


.
Ringkasan tafsir;

Kitab dahulunya buat petunjuk bagi manusia, dan kemudian diturunkan oleh Allah kitab (Al-Quran) yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Sesungguhnya kafir yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka itu seksa yang keras, dan Allah maha perkasa lagi mempunyai seksa.

AlQuran itu petunjuk kepada orang yang bertakwa mendapat faedah yang amat banyak dari isi kandungan kitab itu, dan Kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil merupakan petunjuk bagi manusia, dan kitab-kitab lain sebagai furqon yang mengandungi pengajaran yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil dan antara yang benar dengan yang salah itu diberi nama forqon. Oleh itu ketiga-tiga kitab itu seperti Al-Quran, Injil dan Taurat juga mendapat gelaran “Furqon”.

.

[previous] [next] [home].

RUJUKAN SUMBER,
Juzuk3, Surah3
Terjemahan, 1~10,
 [GS]
https://sites.google.com/site/kosmoknajid/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     

No comments:

Post a Comment