Thursday, November 15, 2018

Al-Baqarah Ayat 282

3.2.282
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 282: 

Ringkasan tafsir;
Ayat ini membicarakan tentang berhutang itu adalah harus dan berhutang dengan bertempoh bagi tujuan kepentingan kepada mereka yang berhutang, dan suruhan ini adalah sunat dan kadang kala menjadi wajib untuk mengelak pertelingkahan akan berlaku dimasa hadapan. Surat akujanji atau perjanjian itu hendaklah ditulis oleh seorang jurutulis dengan disaksikan oleh 2 orang lelaki atau 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan.

Jurutulis itu hendaklah jujur dan amanah untuk menguruskan hal ehwal surat perjanjian itu dan hendaklah dibaca dengan jelas dan terang dihadapan kedua-dua belah pihak yang didengar bersama oleh saksi-saksi yang dilantik.

Saksi itu adalah fardu kifayah dan hendaklah menyahut apabila dipanggil jika ada sebarang pertikaian dimasa hadapan.

Bagitulah dengan urusan berjual beli yang harus ada surat akujanji perjanjian agar lebih adil dengan mengikuti peraturan dalam muamalat dengan penyaksian yang kuat bersama penyata kewangan yang jelas dan terang untuk mengelak dari pertikaian dimasa akan datang.

Dalam ayat lain ada menyebut betapa pentingnya mengadakan jurutulis apabila seseorang itu diketahui hampir akan meninggal dunia untuk menulis wasiat, itu juga perlu ada jurutulis dengan penyaksian yang tegoh untuk mengelak daripada perpecahan keluarga dimasa hadapan.

Dan dalam ayat yang terdahulu tentang bersedekah yang menyebut bahawa bersedekah dengan terang-terangan adalah baik dan bersedekah secara sembunyi juga adalah lebih baik bagi mereka yang takut kepada Allah.
 
(lihat ayat
271 dan 274
, membicarakan tentang sedekah siang & malam).

.
[previous] [next] [home].
RUJUKAN SUMBER;

Juzuk
3, Surah2 
Terjemahan,
281~286,
 [GS] https://sites.google.com/site/hp0132042505/1/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     
.No comments:

Post a Comment