Wednesday, November 14, 2018

Al-Baqarah Ayat 281

3.2.281 
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 281:
.

Ringkasan tafsir;
Ayat ini sebagai penutup kepada ayat-ayat diatas (275 hingga 280) yang menerangkan betapa pentingnya meninggalkan riba yang menganiayai diri mereka sendiri.
Berjagalah akan datang hari akhirat untuk kembali kepada Allah. Allah telah menyediakan upah dan pahala mengikut kadar amalan hamba Nya, dan akan dapat menemui Allah dengan perasaan puas hati disebabkan hubungan kamu dengan baik terhadap sesama manusia.
(Tentang RIBA lihat juga pada ayat 275, 276, 277, 278, 279, 280)


.
[previous] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah2
Terjemahan,
281~286,
 [GS] https://sites.google.com/site/hp0132042505/1/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     No comments:

Post a Comment