Wednesday, November 14, 2018

Al-Baqarah Ayat 280

3.2.280
Juz:3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 280:


Ringkasan tafsir;

Lanjutan dari ayat diatas (279), sekiranya orang yang berhutang dalam kesempitan maka berilah tangguh sampai mereka ada kelapangan untuk membayar harta pokok itu. Sekiranya kamu melepaskan hutang itu dengan memberi sedekah kepada mereka itu amatlah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahuinya.

Sekiranya  seseorang yang enggan membayar hutang dan meninggal dunia dalam keadaan berhutang maka tiada masuk syurga sehingga ditunaikan semua hutang oleh nya atau oleh warisnya.


Demikianlah tentang riba bermula dari ayat 275 hingga 280 adalah membicarakan tentang riba dan Allah menegah orang muslim memakan riba.

(Tentang RIBA lihat juga pada ayat 275, 276, 277, 278, 279, 281)

.

[previous] [next] [home]
.
.

RUJUKAN SUMBER,  

Juzuk
3, Surah2
Terjemahan,
271~280,
 [GS]
https://sites.google.com/site/laburinternet2/3/1 
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     
.   


No comments:

Post a Comment